Skip to main content

LSAH

De Letsel Schade Advocaten Haarlem (LSAH) vormen een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende letselschade-advocaten die zich volledig gespecialiseerd hebben op het gebied van letselschade.

Alle advocaten van de LSAH zijn lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA. Wij zijn juridisch specialist bij uitstek op het gebied van letselschade. Door onze jarenlange ervaring en jaarlijkse verplichte bijscholing zijn wij goed op de hoogte van alles wat er op het gebied van letselschade speelt. Wij maken bij onze dienstverlening gebruik van een uitgebreid netwerk van andere deskundigen, zoals artsen, (ergo)therapeuten en arbeidsdeskundigen. Daardoor zijn wij bij uitstek degenen die u nodig heeft als u slachtoffer bent geworden van een ongeval, medische fout of misdrijf.

Niet iedereen die zich expert noemt op het gebied van letselschade heeft dezelfde kwaliteiten. Bijstand door een LSA letselschade-advocaat biedt bovendien waarborgen die u bij anderen niet krijgt:

  • Anders dan andere letselschade experts is de LSA letselschade-advocaat bevoegd om zelf te procederen. In de meeste zaken hoeft gelukkig niet geprocedeerd te worden. Juist omdat de LSA letselschade-advocaat uw proceskansen uitstekend kan inschatten en dit ook goed kan uitleggen aan de wederpartij, kan een gang naar de rechter meestal voorkomen worden. Dat scheelt enorm want een procedure geeft stress en het duurt vaak lang. Als het toch nodig is om naar de rechter te gaan dan is de LSA letselschade-advocaat in staat om dit zelf direct voor u in gang te zetten. Dit maakt uw onderhandelingspositie sterker. Met een LSA letselschade-advocaat van LSAH wordt u serieus genomen.
  • Bij een LSA letselschade-advocaat weet u zeker dat hij specialistische ervaring heeft op alle juridische onderdelen van de letselschadepraktijk en ook volledig op de hoogte is van alle recente wetgeving en rechtspraak.
  • Iedere LSA letselschade-advocaat heeft minstens vijf jaar ervaring in het vak en moet jaarlijks aantoonbaar 500 uren werkzaam zijn op het gebied van letselschade om zich LSA-advocaat te mogen noemen.
  • Advocaten zijn onderworpen zijn aan de Advocatenwet en daarmee ook aan het advocatentuchtrecht. Dat betekent dat hun handelen toetsbaar is.

Bel of mail ons